«ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ-ն տարածքում ԱՏԳ ենթակառուցվածքը.

56 հազար քառ. մ. արտադրական և տնտեսական տարածքները
11 հազար քառ. մ գրասենյակային տարածք

  • բեռնատար կշեռք «Edessa» 80 տոննայի համար;
  • «Ռապիսկան» ռենտգենային տեսչական համակարգ;
  • մաքսային ենթակառուցվածք տեղում. ԱՏԳ բնակիչների մաքսակետ;
  • մաքսային պահեստ (ժամանակավոր պահպանման պահեստ),
  • կոնտեյներային հարթակ և այլն,

ԱՏԳ կազմակերպիչը, ԱՏԳ տարածքում Կառավարության հետ համաձայնագրի շրջանակներում, ապահովում է.

շուրջօրյա անվտանգություն և տեսահսկում;
լոգիստիկ ծառայություններ (ռեզիդենտների խնդրանքով), ներառյալ՝ ռեզիդենտների ապրանքների և բեռների պահեստավորում.
բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներ (ավտո տրանսպորտ);
ապրանքների վերահսկում, հաշվառում և ներպահեստային շարժ,
ապրանքների բեռնման և բեռնաթափման հարթակ;
ռեզիդենտ ընկերությունների աշխատակիցների համար թեթև մարդատար մեքենաների կայանատեղեր, բեռնատարների համար նախատեսված կայանատեղեր.