2012 թվականի փետրվարին «Սիտրոնիքս Արմենիա» ՓԲԸ-ն ՀՀ կառավարության հետ ստորագրել է համապատասխան պայմանագիր ԱՏԳ կազմակերպչի կարգավիճակ տալու մասին։ ԱՏԳ «ԱԼԻԱՆՍ»-ի բացումը տեղի ունեցավ 2013 թվականի հուլիսին։