ԱՏԳ ռեզիդենտ կարող է դառնալ առևտրային ձեռնարկությունը (իրավաբանական անձը), անհատ ձեռներեցը, ընկերության մասնաճյուղը, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակերպության ներկայացուցչությունը, որը պետք է գրանցված լինի Հայաստանում և առևտրային գործունեություն իրականացնի բացառապես ԱՏԳ տարածքում:

ԱՏԳ ռեզիդենտ դառնալու համար, Կառավարության կողմից հաստատված կարգի համաձայն, դիմորդը պետք է՝

  • ԱՏԳ օպերատորին տրամադրի իր ընկերության գործունեության համառոտ նկարագրությունը.
  • Ստորագրի մտադրության նախնական պայմանագիր ԱՏԳ օպերատորի հետ.
  • Պատրաստի բիզնես պլան;
  • Գրավոր դիմում ներկայացնի Կառավարության լիազոր մարմին՝ էկոնոմիկայի նախարարություն.      Պատշաճ կերպով լրացված դիմումը քննարկում է ՀՀ կառավարության միջգերատեսչական հանձնաժողովը, իսկ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից 10-օրյա ժամկետում դրական որոշման դեպքում գործը փոխանցվում է այլ շահագրգիռ մարմիններին և նախարարություններին (մինչև 10 օր) և. արդյունքում՝ նախարարների կաբինետին նախապատրաստվելու համար՝ Հայաստանի կառավարության նիստին ներկայացնելու համար, որը համապատասխան որոշում է կայացնում 15-օրյա ժամկետում։