ԱՏԳ-ում թույլատրվող գործունեության հիմնական ռազմավարական ուղղություններն են՝

էլեկտրոնիկա (էլեկտրոնային սարքեր և սարքեր, միկրոէլեկտրոնիկա, թվային տեխնոլոգիաներ);

— ճշգրիտ ճարտարագիտություն (ներառյալ ճշգրիտ գործիքների պատրաստում);

— դեղագործություն և կենսատեխնոլոգիա;

— տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ծրագրային ապահովում;

— այլընտրանքային էներգիա (ներառյալ էներգախնայողության տեխնոլոգիաները);

— Արդյունաբերական դիզայն;

— հեռահաղորդակցություն (տվյալների / տեղեկատվության փոխանցման համար տեխնոլոգիական սարքավորումների, համակարգերի և նյութերի մշակում և արտադրություն);

— բարձր և գիտատար տեխնոլոգիաների ոլորտի այլ ոլորտներ.

Բացի այդ, համաձայն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 15-ի որոշման, տարածքում թույլատրվում է գրանցել ներդրումային ծրագրեր իրականացնող ռեզիդենտների՝ այն ապրանքների արտադրության համար, որոնք դիմում ներկայացնելու պահին Հայաստանում ոչ մի այլ վայրում չեն արտադրվում։